Thợ cắt tóc – 7.8

050711afamilysachdaiduongbien-3

.7.

Neil không kết hôn, anh dựng lại phòng bếp đã được gỡ đi lúc trước, sửa lại bố cục trước đây của cửa hiệu cắt tóc và thu dọn hết những thứ có liên quan đến George, tất cả các thứ lớn nhỏ đều được cất vào phòng chứa đồ, phảng phất như George chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Continue reading

Advertisements